RYBY

Filet z mintaja

RYBA 250 G. FRYTKI 250 G. SURÓWKA 150 G.

Dorsz

RYBA 250 G. FRYTKI 250 G. SURÓWKA 150 G.

Sandacz

RYBA 250 G. FRYTKI 250 G. SURÓWKA 150 G.